Shopping basket

shoppingbasket
Shopping basket is empty

Prihlásenie

UsernameNot logged
IP address44.222.64.76
Novinky

InfoParty 2019

Vážení priatelia,    srdečne Vás pozývame na tradičnú Infopárty so zástupcami našej spoločnosti. Stretnutie sa koná 12. júna 2019 (streda) od 13:00 hod. v priestoroch Centra...

2019-05-28     Stretnutia, akcie, novinky

Říjnová akční nabídka titulů Wolters Kluwer z oboru oftalmologie

Vážení obchodní přátelé,  chtěli bychom Vás tímto seznámit s akční nabídkou vydavatele Wolters Kluwer na nejnovější tituly z oboru oftalmologie v angličtině. Sleva 25% platí na vybrané tituly při objednávce do 5....

2018-10-22     Stretnutia, akcie, novinky

Praktický seminár o databázach od spoločnosti Gale

Vážení obchodní priatelia, pozývame Vás na seminár, ktorý organizujeme v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou a vydavateľom Gale.

2018-10-03     Stretnutia, akcie, novinky

Nejprodávanější tituly od vydavatelství Elsevier za měsíc září!

Představujeme Vám nejprodávanější tituly od renomovaného vydavatele za tento měsíc. Z vydavatelských cen Vám poskytneme 20% slevu! Podrobnosti o titulech naleznete v příloze. Vaše SUWECO

2018-09-25     Knihy, Stretnutia, akcie, novinky

Obchodné podmienky

 • Obchodné podmienky

2. Knihy

Platby za tlačené a elektronické knihy sa riadia podmienkami vydavateľa, ktorý môže požadovať platbu ako pred dodaním, tak až pri dodaní knihy, resp. otvorením prístupu. Fakturovaná cena sa riadi výškou poskytovanej distribútorskej zľavy. V optimálnom prípade je výsledná cena knihy nižšia ako cena publikovaná, príp. sa jej rovná. Poštovné u tlačených kníh, ktoré vychádza z váhy knihy a miesta odkiaľ je odosielaná, je odberateľovi iba preúčtované.

Fakturácia

Faktúry sú zasielané v elektronickej podobe s certifikovaným elektronickým podpisom. Za manipulačný poplatok a poštovné je možné si vyžiadať aj tlačenú verziu faktúry.

1. Periodiká

Platby za české a zahraničné, tlačené a elektronické periodiká sú vzhľadom k požiadavkám vydavateľov realizované pred zahájením dodávok (t.j. ako predplatné). V prípade, kedy v dobe objednávky ešte nie je známa cena titulu pre daný kalendárny rok a odberateľ súhlasí s doúčtovaním na skutočnú platnú cenu vydavateľa až v okamžiku, kedy už bude známa, sú fakturované predbežné ceny. Ak je už cena vydavateľa pre dané predplatiteľské obdobie v dobe objednávky známa alebo je fakturovaná cena zvýšená o odhadnutý medziročný nárast, sú fakturované ceny konečné a odberateľovi už nie je účtovaný žiadný ďalší doplatok.

Ďalej cena pre konkrétneho odberateľa závisí na hodnote aktuálneho kurzu meny, v ktorej je predplatné fakturované odberateľovi voči zahraničnej mene, v ktoré je periodikum platené vydavateľovi. DPH, poštovné a kuriérsky dovoz sú účtované zvlášť.

Ceny uvedené v katalógu Suweco vychádzajú z posledných známych cien publikovaných vydavateľmi (tzv. katalógové ceny) a aktuálneho kurzového lístku. Ceny zodpovedajú platbe za priamu dodávku periodika alebo sú uvedené ceny vydavateľské a sú bez DPH.

Obchodné podmienky

3. Online tituly

Pre platby za online tituly platia rovnaké podmienky ako pre platby periodik.

Zľavy

Zľavy sú poskytované individuálne. V zásade je možné jednať o získaní následujúcich zliav:

 • podľa objemu a skladby titulov v objednávke
 • za viacročné predplatné
 • pre nákup v rámci riešenia projektov podporených verejnými prostriedkami na vedu a výskum
 • akademické
 • študentské


Pre čerpanie získaných zliav ponúkame niekoľko možností:

 • Zníženie fakturovanej ceny o hodnotu zľavy
 • Dodávka ďalších vybraných titulov v hodnote zľavy
 • Dodávka technického vybavenia v hodnote zľavy
 • Využitie našich platených služieb – expedičné služby – logistická podpora – poskytnutie služieb bankového typu (napr. dodávateľského úveru)

Spôsoby dodávok objednaných titulov

1. Priama dodávka od zahraničného dodávateľa na adresu objednávateľa:

Suweco zabezpečí všetku administratívu spojenú s vybavením objednávky a platbou vydavateľovi. Titul je vydavateľom dodávaný priamo na adresu požadovanú odberateľom. V prípade bezplatnej online verzie je prístup pre používateľov/odberateľov aktivované pracovníkmi Suweco na základe technických parametrov poskytnutých odberateľom. V drvivej väčšine prípadov nie je požadovaná žiadna priama komunikácia odberateľa s vydavateľom.

   Reklamačné konanie prebieha na vyžiadanie zákazníka. Zákazník pomocou   reklamačného formulára zašle požiadavku na reklamáciu a pracovníci Suweca bezodkladne zabezpečia všetky potrené kroky k zjednaniu nápravy. Priebeh reklamačného konania môžete pohodlne sledovať v systéme elektronických reklamácií. V reklamačnom konaní uplatňovanom v rámci priamych dodávok je potreba mať na zreteli, že veľké množstvo vydavateľov prijíma reklamácie iba do 3 mesiacov od dátumu vydania titulu alebo od obdržania chybného výtlačku.

Výhodou takéhoto druhu dodávky sú mierne znížené celkové ceny titulov predovšetkým o expedičné poplatky a náklady na dopravu z Distribučného centra na miesto určenia. Nevýhodou sú vyššie nároky kladené na objednávateľa pri kontrole úplnosti a kvality dodaných titulov.

2. Dodávka online

Suweco zabezpečí všetku potrebnú administratívu spojenú s vybavením objednávky a platbou vydavateľovi. Prístup do online titulov je pre používateľa/odberateľa aktivovaný pracovníkmi Suweco na základe technických parametrov poskytnutých odberateľom. V drvivej väčšine prípadov nie je požadovaná žiadna priama komunikácia odberateľa s vydavateľom.

Reklamačné konanie prebieha na požiadanie zákazníka. Zákazník pomocou reklamačného formuláre zašle požiadavku na reklamáciu a pracovníci Suweca bezodkladne zabezpečia všetky kroky k zjednaniu nápravy.

3. Dodávka prostrednictvom Distribučného centra Suweco:

Suweco zabezpečí vybavenie objednávky a platbu vydavateľovi. Jednotlivé výtlačky titulu sú zasielané vydavateľom na adresu  Distribučného centra Suweco. Tu sú výtlačky skontrolované, zaevidované a v prípade potreby je bezodkladne u vydavateľa uplatnená reklamácie, o čom je objednávateľ obratom informovaný a priebeh reklamačného konania môže pohodlne sledovať v systéme elektronických reklamácií. Výtlačky sú z Distribučného centra zasielané na adresu odberateľa, príp. na dohodnutú adresu dodania:

Dodávky pre zákazníkov:

 • prostredníctvom pošty (doporučené zásielky sú poistené)
 • objednávka spoľahlivého kuriérskeho rozvozu (iba pre pražských zákazníkov)
 • osobný odber na adrese Distribučného centra Suweco (iba pre pražských zákazníkov)


 V prípade bezplatnej online verzie je prístup pre používateľov/odberateľov aktivovaný pracovníkmi Suweco na základe technických parametrov poskytnutých odberateľom. V drvivej väčšine prípadov nie je požadovaná žiadna priama komunikácia odberateľa s vydavateľom.

SUWECO ONLINE SERVICE