Koszyk

shoppingbasket
Koszyk jest pusty

Zaloguj się

LoginNiezalogowany
Adres IP44.222.64.76
Nowości

Special offer on plastic surgery titles! Get a discount up to 25%!

Books which we can offer you for special prices, including detailed information can you find in the attachment. If you are interested in any of the book and in case of questions on special prices, please contact us at...

2016-06-08     Knihy PL, Spotkania, promocje, nowości

20-25% discount on news from the Publishers´ Representative MAREK Lewinson!

Use discount of 20-25% and choose from the June book titles! News overview including detailed information can be found in the attachments. If you are interested in any of the book and in case of questions on prices please...

2016-06-07     Knihy PL, Spotkania, promocje, nowości

20-25% discount on new books from Wiley!

Choose from the list of new books from the publisher Wiley! News overview including detailed information can be found in the attachments. On books you can get a discount of 20-25%! If you are interested in any of the book and...

2016-06-01     Spotkania, promocje, nowości, Knihy PL

Top new books from Springer release in June 2016 !

Choose your new book from the publisher Springer issued in June! Overview of the top new books including detailed information you can find in the attached file. If you are interested in any of the book or in case of questions ,...

2016-05-13     Spotkania, promocje, nowości, Knihy PL

Warunki Handlowe

 • Warunki Handlowe

Faktury

Faktury wysyłamy w formie elektronicznej z uwierzytelnionym odpowiednim certyfikatem podpisem elektronicznym. Za oplatą manipulacyjną istnieje również możliwość wysłania faktury w wersji papierowej.

Warunki Handlowe

1. Periodyki

Z uwagi na wymagania wydawców, płatności za czeskie i zagraniczne, drukowane i elektroniczne periodyki są realizowane przed rozpoczęciem dostaw (w formie przedpłaty). W przypadku, gdy w czasie składania zamówienia, cena tytułu na dany rok kalendarzowy nie jest jeszcze znana, a odbiorca wyrazi zgodę na dopłatę do rzeczywistej ceny wydawcy dopiero w chwili, gdy będzie ona już znana, fakturowane są ceny wstępne. Gdy w okresie składania zamówienia cena wydawcy na dany okres prenumeraty jest znana lub gdy jest podwyższona o szacunkowy roczny wzrost, wówczas fakturowane są ceny końcowe, a odbiorcy nie są naliczane żadne inne opłaty. Następnie cena dla konkretnego odbiorcy zależy od aktualnego kursu waluty, w której prenumerata jest fakturowana w stosunku do waluty zagranicznej, w której prenumerata jest płacona wydawcy. VAT, opłaty pocztowe i kurierskie są naliczane osobno. Ceny podane w katalogu periodyków SUWECO uwzględniają ostatnie, znane ceny publikowane przez wydawców (tzw. ceny katalogowe) i aktualną tabelę kursów. Ceny odpowiadają płatnościom za bezpośrednią dostawę periodyku i nie zawierają podatku VAT

2. Książki

Płatności za książki zależą od warunków wydawcy, który może żądać zapłaty zarówno przed, jak i po dostawie książki. Cena fakturowana zależy od wysokości udzielanych rabatów dystrybucyjnych. W optymalnym przypadku cena końcowa książki jest niższa od ceny publikowanej, ewentualnie jest jej równa. Opłaty pocztowe, zależne od wagi książki i miejsca, z którego jest wysyłana są odbiorcy tylko przeksięgowywane.

3. Tytuły online

Warunki płatności za tytuły online są identyczne, jak płatności za periodyki.

Rabaty

Rabaty są udzielane indywidualnie. W zasadzie można negocjować następujące rabaty:

 • za ilość i skład tytułów w zamówieniu
 • za wieloletnią prenumeratę przy zakupie w ramach projektów wspieranych przez środki publiczne na naukę i badania
 • akademickie
 • studenckie

Proponujemy kilka możliwości wykorzystania zniżek:

 • obniżenie ceny fakturowanej o wartość zniżki.
 • dostawa następnych tytułów o wartości zniżki
 • dostawa wyposażenia technicznego o wartości zniżki
 • wykorzystanie naszych płatnych usług – ekspedycja – wsparcie logistyczne – usługi typu bankowego (np. kredyt na dostawę)

Sposoby dostawy zamówionych tytułów

1. Dostawa bezpośrednia od dostawcy zagranicznego na adres zamawiającego:

SUWECO zapewni obsługę administracyjną zamówienia i płatności z wydawcą. Tytuł jest przez dostawcę dostarczany bezpośrednio na adres wskazany przez odbiorcę.

Proces reklamacji wszczyna się na żądanie klienta. Przesłane na  właściwym formularzu. Pracownicy SUWECO bezzwłocznie podejmą wszelkie niezbędne kroki, aby reklamacja została zrealizowana. Przebieg procesu reklamacji można śledzić w elektronicznym systemie reklamacji. Przy reklamacjach w ramach dostaw bezpośrednich należy brać pod uwagę fakt, że wielu wydawców przyjmuje reklamacje jedynie do 3 miesięcy od daty wydania tytułu lub od otrzymania wadliwego egzemplarza.

Zaletą tego rodzaju dostawy jest umiarkowane obniżenie ceny tytułu przede wszystkim o opłatę za ekspedycję i koszty transportu z Centrum Dystrybucji do miejsca przeznaczenie. Wadą natomiast są wyższe wymagania w stosunku do zamawiającego, jeśli idzie o kontrolę kompletności i jakości dostarczanych tytułów.

2. Dostawy online

SUWECO zapewni obsługę administracyjną zamówienia i płatności dla wydawcy. Dostęp do tytułów online jest dla użytkownika/odbiorcy aktywowany przez pracowników SUWECO, na podstawie parametrów technicznych przekazanych przez odbiorcę. W zdecydowanej większości przypadków, nie jest wymagana żadna bezpośrednia komunikacja między odbiorcom i wydawcą.

Proces reklamacji wszczyna się na żądanie klienta, przesłane na właściwym formularzu Pracownicy SUWECO bezzwłocznie podejmą wszelkie niezbędne kroki, aby reklamacja została zrealizowana.

3. Dostawy za pośrednictwem Centrum Dystrybucji SUWECO:

Suweco zapewni realizację zamówienia i płatności dla wydawcy. Pojedyncze egzemplarze są przesyłane na adres naszego Centrum Dystrybucji, tu są ewidencjonowane, a w przypadku takiej konieczności jest bezzwłocznie składana u wydawcy reklamacja, o czym zamawiający jest natychmiast poinformowany i może proces reklamacji śledzić v w elektronicznym systemie reklamacji. Z Centrum Dystrybucji egzemplarze są przesyłane na adres odbiorcy, ewentualnie na inny adres uzgodniony.

 • Dostawy dla klientów spoza Pragi:
  – pza pośrednictwem Poczty Czeskie s.a. (przesyłki polecone są ubezpieczone)
 • Dostawy dla klientów z Pragi:
  – za pośrednictwem Poczty Czeskie s.a. (przesyłki polecone są ubezpieczone)
  – przez solidną firmę kurierską
  – osobiście w Centrum Dystrybucji (wyłącznie dla klientów z Pragi)

W przypadku bezplatnej wersji online, dostęp do niej zostanie aktywowany przez pracowników Suweco na podstawie technicznych parametrów przekazanych przez klienta. W większości nie jest wymagana bezpośrednia komunikacja pomiędzy wydawcą a odbiorcą.

SUWECO ONLINE SERVICE