Nákupní košík

shoppingbasket
Nákupní košík je prázdný

Přihlášení

UživatelNepřihlášen
IP adresa3.236.116.27
Novinky

Seminář o databázích společnosti GALE

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás na seminář, který organizujeme ve spolupráci se Slovenskou národní knihovnou a vydavatelem Gale.

2019-10-06     Setkání, akce, novinky

REGIONÁLNÍ TITULY VYDAVATELSTVÍ JACEK LEWINSON - NEJNOVĚJŠÍ NABÍDKA

Nejnovější tituly z regionu České republiky a Slovensku v portfoliu skupiny Jacek Lewinson

2019-06-28     Setkání, akce, novinky

InfoParty 2019

Vážení obchodní přátelé, s potěšením Vás tímto zveme na náš každoroční seminář - InfoParty, který se letos koná 7. června 2019 od 11:00 (prezence od 10:30) na Novotného Lávce 5,...

2019-05-28     Setkání, akce, novinky

YELLOW SALE VYDAVATEL SPRINGER JE TU!

Vyberte si z široké nabídky matematických titulů vydavatelství Springer s 50% slevou!

2019-04-17     Setkání, akce, novinky, Knihy

Obchodní podmínky

 • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Fakturace

Faktury jsou zasílány v elektronické podobě s certifikovaným elektronickým podpisem. Z manipulační poplatek s poštovným je možno si vyžádat i tištěnou verzi.

1. Periodika

Platby za česká i zahraniční, tištěná i elektronická periodika jsou vzhledem k požadavkům vydavatelů realizovaná před zahájením dodávek (tj. jako předplatné). V případě, kdy v době objednávky ještě není známá cena titulu pro daný kalendářní rok a odběratel souhlasí s doúčtováním na skutečnou platnou cenu vydavatele až v okamžiku, kdy již známá bude, jsou fakturovány předběžné ceny. Je-li již cena vydavatele pro dané předplatitelské období v době objednávky známá nebo je-li zvýšena o odhadnutý meziroční nárůst, jsou fakturovány ceny konečné a odběrateli již není účtován žádný další doplatek.

Dále cena pro konkrétního odběratele závisí na hodnotě aktuálního kurzu měny ve které je předplatné fakturováno odběrateli vůči zahraniční měně ve které je periodikum hrazeno vydavateli. DPH, poštovné a kurýrní dovoz jsou účtovány zvlášť.

Ceny uvedené v katalogu Suweco vycházejí z posledních známých cen publikovaných vydavateli (tzv. katalogové ceny) a aktuálního kurzového lístku. Ceny odpovídají platbě za přímou dodávku periodika nebo jsou uvedeny ceny vydavatelské a jsou bez DPH.

2. Knihy

Platby za tištěné i elektronické knihy se řídí podmínkami vydavatele, který může požadovat platbu jak před dodáním, tak až při dodání knihy, resp. otevřením přístupu. Fakturovaná cena se řídí výší poskytované distributorské slevy. V optimálním případě je tak výsledná cena knihy nižší než cena publikovaná, popř. se jí rovná. Poštovné u tištěných knih, které vychází z váhy knihy a místa odkud je odesílána, je odběrateli pouze přeúčtováno.

3. Online tituly

Pro platby za online tituly platí stejné podmínky jako pro platby periodik.

Slevy

  Slevy jsou poskytovány individuálně. V zásadě je možné jednat o získání následujících slev:

 • podle objemu a skladby titulů v objednávce
 • za víceleté předplatné
 • pro nákup v rámci řešení projektů podpořených veřejnými prostředky na vědu a výzkum
 • akademické
 • studentské


Pro čerpání získaných slev nabízíme několik možností:

 • Snížení fakturované ceny o hodnotu slevy
 • Dodávka dalších vybraných titulů v hodnotě slevy
 • Dodávka technického vybavení v hodnotě slevy
 • Využití našich placených služeb – expediční služby – logistická podpora – poskytnutí služeb bankovního typu (např. dodavatelského úvěru)

Způsoby dodávek objednaných titulů

1. Přímá dodávka od zahraničního dodavatele na adresu objednatele:

Suweco zajistí veškerou administrativu spojenou s vyřízením objednávky a platbou vydavateli. Titul je vydavatelem dodáván přímo na adresu požadovanou odběratelem. V případě bezplatné online verze je přístup pro uživatele/odběratele aktivován pracovníky Suweco na základě technických parametrů poskytnutých odběratelem. V drtivé většině případů není požadována žádná přímá komunikace odběratele s vydavatelem.

   Reklamační řízení probíhá na vyžádání zákazníka. Zákazník pomocí   reklamačního formuláře zašle požadavek na reklamaci a pracovníci Suweca neprodleně zajistí veškeré kroky ke zjednání nápravy. Průběh reklamačního řízení může pohodlně sledovat v systému elektronických reklamací. V reklamačním řízení uplatňovaném v rámci přímých dodávek je třeba mít na zřeteli, že velké množství vydavatelů přijímá reklamace pouze do 3 měsíců od data vydání titulu nebo od obdržení vadného výtisku.

Výhodou tohoto druhu dodávky je mírné snížení celkové ceny titulu především o expediční poplatek a náklady na dopravu z Distribučního centra na místo určení. Nevýhodou jsou vyšší nároky kladené na objednatele při kontrole úplnosti a kvality dodaných titulů.

2. Dodávka online

Suweco zajistí veškerou administrativu spojenou s vyřízením objednávky a platbou vydavateli. Přístup do online titulu je pro uživatele/odběratele aktivován pracovníky Suweco na základě technických parametrů poskytnutých odběratelem. V drtivé většině případů není požadována žádná přímá komunikace odběratele s vydavatelem.

Reklamační řízení probíhá na vyžádání zákazníka. Zákazník pomocí reklamačního formuláře zašle požadavek na reklamaci a pracovníci Suweca neprodleně zajistí veškeré kroky ke zjednání nápravy.

3. Dodávka prostřednictvím Distribučního centra Suweco:

Suweco zajistí vyřízení objednávky a platbu vydavateli. Jednotlivé výtisky titulu jsou zasílány vydavatelem na adresu  Distribučního centra Suweco. Zde jsou výtisky zkontrolovány, zaevidovány a v případě potřeby je neprodleně u vydavatele uplatněna reklamace, o čemž je objednatel obratem informován a průběh reklamačního řízení může pohodlně sledovat v systému elektronických reklamací. Výtisky jsou z Distribučního centra zasílány na adresu odběratele, popř. na sjednanou adresu dodání:

Dodávky pro zákazníky:

 • prostřednictvím pošty. (doporučeně, zásilky jsou pojištěny)
 • objednávka spolehlivého kurýrního rozvozu (pouze pro pražské zákazníky)
 • osobní odběr na adrese Distribučního centra Suweco (pouze pro pražské zákazníky)


 V případě bezplatné online verze je přístup pro uživatele/odběratele aktivován pracovníky Suweco na základě technických parametrů poskytnutých odběratelem. V drtivé většině případů není požadována žádná přímá komunikace odběratele s vydavatelem.

SUWECO ONLINE SERVICE