Einkaufswagen

shoppingbasket
Einkaufswagen ist leer

Login

UsernameNot logged
IP address44.222.64.76
Novinky

Keine News in dieser Ansicht.

Obchodní podmínky

 • Obchodní podmínky

[Translate to German:] Obchodní podmínky

[Translate to German:] Fakturace

[Translate to German:] Faktury jsou zasílány v elektronické podobě s certifikovaným elektronickým podpisem. Z manipulační poplatek s poštovným je možno si vyžádat i tištěnou verzi.

[Translate to German:] 1. Periodika

[Translate to German:] Platby za česká i zahraniční, tištěná i elektronická periodika jsou vzhledem k požadavkům vydavatelů realizovaná před zahájením dodávek (tj. jako předplatné). V případě, kdy v době objednávky ještě není známá cena titulu pro daný kalendářní rok a odběratel souhlasí s doúčtováním na skutečnou platnou cenu vydavatele až v okamžiku, kdy již známá bude, jsou fakturovány předběžné ceny. Je-li již cena vydavatele pro dané předplatitelské období v době objednávky známá nebo je-li zvýšena o odhadnutý meziroční nárůst, jsou fakturovány ceny konečné a odběrateli již není účtován žádný další doplatek.

Dále cena pro konkrétního odběratele závisí na hodnotě aktuálního kurzu měny ve které je předplatné fakturováno odběrateli vůči zahraniční měně ve které je periodikum hrazeno vydavateli. DPH, poštovné a kurýrní dovoz jsou účtovány zvlášť.

Ceny uvedené v katalogu Suweco vycházejí z posledních známých cen publikovaných vydavateli (tzv. katalogové ceny) a aktuálního kurzového lístku. Ceny odpovídají platbě za přímou dodávku periodika  nebo jsou uvedeny ceny vydavatelské a jsou bez DPH.

[Translate to German:] 2. Knihy

[Translate to German:] Platby za tištěné i elektronické knihy se řídí podmínkami vydavatele, který může požadovat platbu jak před dodáním, tak až při dodání knihy, resp. otevřením přístupu. Fakturovaná cena se řídí výší poskytované distributorské slevy. V optimálním případě je tak výsledná cena knihy nižší než cena publikovaná, popř. se jí rovná. Poštovné u tištěných knih, které vychází z váhy knihy a místa odkud je odesílána, je odběrateli pouze přeúčtováno.

[Translate to German:] 3. Online tituly

[Translate to German:] Pro platby za online tituly platí stejné podmínky jako pro platby periodik.

[Translate to German:] Slevy

[Translate to German:]    Slevy jsou poskytovány individuálně. V zásadě je možné jednat o získání následujících slev:

 • podle objemu a skladby titulů v objednávce
 • za víceleté předplatné
 • pro nákup v rámci řešení projektů podpořených veřejnými prostředky na vědu a výzkum
 • akademické
 • studentské


Pro čerpání získaných slev nabízíme několik možností:

 • Snížení fakturované ceny o hodnotu slevy
 • Dodávka dalších vybraných titulů v hodnotě slevy
 • Dodávka technického vybavení v hodnotě slevy
 • Využití našich placených služeb – expediční služby – logistická podpora – poskytnutí služeb bankovního typu (např. dodavatelského úvěru)

[Translate to German:] Způsoby dodávek objednaných titulů

[Translate to German:] 1. Přímá dodávka od zahraničního dodavatele na adresu objednatele:

[Translate to German:] Suweco zajistí veškerou administrativu spojenou s vyřízením objednávky a platbou vydavateli. Titul je vydavatelem dodáván přímo na adresu požadovanou odběratelem. V případě bezplatné online verze je přístup pro uživatele/odběratele aktivován pracovníky Suweco na základě technických parametrů poskytnutých odběratelem. V drtivé většině případů není požadována žádná přímá komunikace odběratele s vydavatelem.

    Reklamační řízení probíhá na vyžádání zákazníka. Zákazník pomocí   reklamačního formuláře zašle požadavek na reklamaci a pracovníci Suweca neprodleně zajistí veškeré kroky ke zjednání nápravy. Průběh reklamačního řízení může pohodlně sledovat v systému elektronických reklamací. V reklamačním řízení uplatňovaném v rámci přímých dodávek je třeba mít na zřeteli, že velké množství vydavatelů přijímá reklamace pouze do 3 měsíců od data vydání titulu nebo od obdržení vadného výtisku.

Výhodou tohoto druhu dodávky je mírné snížení celkové ceny titulu především o expediční poplatek a náklady na dopravu z Distribučního centra na místo určení. Nevýhodou jsou vyšší nároky kladené na objednatele při kontrole úplnosti a kvality dodaných titulů.

[Translate to German:] 2. Dodávka online

[Translate to German:] Suweco zajistí veškerou administrativu spojenou s vyřízením objednávky a platbou vydavateli. Přístup do online titulu je pro uživatele/odběratele aktivován pracovníky Suweco na základě technických parametrů poskytnutých odběratelem. V drtivé většině případů není požadována žádná přímá komunikace odběratele s vydavatelem.

Reklamační řízení probíhá na vyžádání zákazníka. Zákazník pomocí reklamačního formuláře zašle požadavek na reklamaci a pracovníci Suweca neprodleně zajistí veškeré kroky ke zjednání nápravy.

[Translate to German:] 3. Dodávka prostřednictvím Distribučního centra Suweco:

[Translate to German:] Suweco zajistí vyřízení objednávky a platbu vydavateli. Jednotlivé výtisky titulu jsou zasílány vydavatelem na adresu  Distribučního centra Suweco. Zde jsou výtisky zkontrolovány, zaevidovány a v případě potřeby je neprodleně u vydavatele uplatněna reklamace, o čemž je objednatel obratem informován a průběh reklamačního řízení může pohodlně sledovat v systému elektronických reklamací. Výtisky jsou z Distribučního centra zasílány na adresu odběratele, popř. na sjednanou adresu dodání:

Dodávky pro zákazníky:

 • prostřednictvím pošty. (doporučeně, zásilky jsou pojištěny)
 • objednávka spolehlivého kurýrního rozvozu (pouze pro pražské zákazníky)
 • osobní odběr na adrese Distribučního centra Suweco (pouze pro pražské zákazníky)


  V případě bezplatné online verze je přístup pro uživatele/odběratele aktivován pracovníky Suweco na základě technických parametrů poskytnutých odběratelem. V drtivé většině případů není požadována žádná přímá komunikace odběratele s vydavatelem.

SUWECO ONLINE SERVICE